2010/02/18 (Thu) Doll Profile

然子那抄袭过来的。噗!不要揍我啦.=3=

[  现 住 人 ]初urey |Boy|2008.4.26| luts-kid-bory |

青瓷youth |Boy or girl?|2008.8.14| sng-hyul shadow |

流离Virus |Boy |2008.12.25| ms-drayton 2nd |

蝴蝶cocoon |Boy |2009.11.29| v-michele |

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [  The Next ]

 轻微 |Boy |???????|??|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[  曾  住 人 ]

雾 |Boy |2007.11.14| dz-mo | 

纸月 |head only |...............| 月华自制-瑞雪 |

回声 |Boy |.............| sng-javi |

十里 |Boy |.............| sng-javi |

半夏 |Boy |.............| sng-uhui |

Life | trackback(0) | comment(1) |


<<青瓷大爷! | TOP | 偷偷爱着你。>>

comment管理人のみ閲覧OK


No title 

我不揍你~~~我要調戲你全家XDDD

2010/02/18 21:18 | 然然 [ 编辑 ]


trackback

trackback_url
http://zhiqiu.blog128.fc2blog.us/tb.php/30-63c32cc4

| TOP |

住人介绍

知秋

Author:知秋

初(初初)
2008.4.26
luts-bory

半光的童养媳.
喜欢缠着哥哥(弟弟?)们发嗲.完全没有作为家里长辈(|||)的自觉.最喜欢小兔子和家人.


青瓷(黄豆)
2008.8.14
sng-hyul sh

影的攻君.
以前的小LOLI长成女王了,最近在为当女生还是男生或者是不男不女(|||)中徘徊不定.虽然一脸冷漠,可是心里非常在乎家人.对初初尤为宠溺.


流离(尖尖)
2008.12.25
ms-drayton2nd

HIDE的媳妇.
家里最安静的小孩.唯一一个下单,回家,合体都顺顺利利的小孩(初初也是其实,忽略掉).是家里最知性(呸)的小孩.喜欢睡觉喜欢老猫喜欢初初喜欢家里所有人。


蝴蝶(蝴蝶)
2009.11.29
v-michele

鸢澜的媳妇
家里唯一喜欢微笑的小孩,最近很得宠.笑起来露出四颗牙.家里最美丽的小家伙(被青瓷暴打|||)

最新文章

最新留言

最新引用

月份存档

类别

FC2计数器

搜索栏

RSS链接

链接

将此博客添加到链接

加为好友

和此人成为好友